Shivaji University Name List

Shivaji University,KolhapurN A M E L I S T - MAR/APR. 2019

M.A. Faculty Change Exam (Re-Entrance)

B.A. CBCS SEM 1

B.A. CBCS SEM 2

B.A. CBCS SEM 3

B.A. SEM -SEM 1

B.A. SEM- SEM 2

B.A. SEM- SEM 3

B.A. SEM- SEM 4

B.A. SEM- SEM 5

B.A. SEM- SEM 6

EPS OLD SYS BA PART 1& 2 COLLEGES

EPS OLD SYS BA PART 2 COLLEGES

EPS OLD SYS BA PART 2 & 3 COLLEGES

EPS OLD SYS BA PART 3 COLLEGES

BA_Migrated_MKCL_StudentsSem_2

BA_Migrated_MKCL_StudentsSem_3

BA_Migrated_MKCL_StudentsSem_4

BA_Migrated_MKCL_StudentsSem_5

BA_Migrated_MKCL_StudentsSem_6

371-M.A. (language) SEMESTER 2

371-M.A. (language) SEMESTER 3

371-M.A. (language) SEMESTER 4

----371-M.A. (language) NEW SEMESTER 1

--- 371-M.A. (language) NEW SEMESTER 2

--- 371-M.A. (language) NEW SEMESTER 3

--- 371-M.A. (language) NEW SEMESTER 4

434-M.A. (SOC SCI.) SEMESTER 1

434-M.A. (SOC SCI.) SEMESTER 2

434-M.A. (SOC SCI.) SEMESTER 3

434-M.A. (SOC SCI.) SEMESTER 4

---434-M.A. (SOC SCI.) NEW SEMESTER 1

---434-M.A. (SOC SCI.) NEW SEMESTER 2

---434-M.A. (SOC SCI.) NEW SEMESTER 3

---434-M.A. (SOC SCI.) NEW SEMESTER 4

Engineering Dec.2019 All Namelist (Text Format)

148-B.ARCH. SEM 1

148-B.ARCH. SEM 2

148-B.ARCH. SEM 3

148-B.ARCH. SEM 4

148-B.ARCH. SEM 5

148-B.ARCH. SEM 6

148-B.ARCH. SEM 7

148-B.ARCH. SEM 8

148-B.ARCH. SEM 9

148 B.Arch (OLD EPS) PART 23

148 B.Arch (OLD EPS) PART 3

148 B.Arch (OLD EPS) PART 34

148 B.Arch (OLD EPS) PART 4

148 B.Arch (OLD EPS) PART 45

148 B.Arch (OLD EPS) PART 5

1155 B.ARCH (CBCS) SEM 1 FRESH

B. PHARMACY OLD PART 1-2

B. PHARMACY OLD PART 2-3

B. PHARMACY OLD PART 3

B. PHARMACY OLD PART 4

B. PHARMACY OLD PART 3-4

BCOM Sem II (MKCL to Data Migrate )

BCOM Sem III (MKCL to Data Migrate )

BCOM Sem IV (MKCL to Data Migrate )

BCOM Sem V (MKCL to Data Migrate )

BCOM Sem VI (MKCL to Data Migrate )